עמוד הבית
Thursday, May 24, 2018

קנאת סופרים

למדור למדור        לדף קודם חזרה לדף הקודם
 
הדפסת המאמר
לא תבשל גדי בחלב אימו

אפריל 2008 סוג הפריט: מאמר מלא

  לא תבשל גדי בחלב אימו

 

שלש פעמים מוזכר הנושא בתורה:

"לא תבשל גדי בחלב אמו" –שמות כג', יט'

"לא תבשל גדי בחלב אמו"- שמות לד' , כו'

"לא תבשל גדי בחלב אמו"- דברים יד', כא'

 

גדרי האיסור מדאורייתא הם:

 

  1.  "לא תבשל" - אופן החיבור בין הבשר לחלב.- התורה אסרה דווקא לבשל בשר בחלב, אולם לערבבם או לכובשם זה בזה מבלי לבשלם, לא אסרה התורה. (זהו איסור מדרבנן)
  2.  "גדי"  - סוג הבשר.-  אסור לבשל בחלב דווקא בשר בהמה (כבש, עז, פרה).
  3.  "בחלב אמו" - אולם בשר עוף או בשר חיה (צבי, אייל) לא אסרה התורה לבשל בחלב, ואם נתבשלו בשר עוף או חיה יחד עם חלב, לא נאסרו מהתורה בהנאה או אף באכילה.

             (רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה ג')

 

 עוד למדים מ"בחלב אמו"-  איסור בישול בשר בחלב הוא דווקא בחלב של בהמה טהורה, וזה שנכתב "אמו", אין הכוונה דווקא לאמו אלא הכוונה לבהמה.

יוצא מזה שהחלב צריך להיות: א. של בהמה טהורה  ב. לאו דווקא של אמו.

לכן, אם נתבשל גדי בחלב צבי, אין בכך איסור תורה מפני שצבי אינו בהמה טהורה אלא חיה.

אסור לבשל בשר וחלב יחד, אפילו אם לא מתכוון לאכלם . עצם פעולת הבישול אסורה, בלי קשר למה שיעשה אח"כ עם הבשר. לכן אסור אפילו להדליק אש מתחת לקדירה של גוי שמא יש שם בשר וחלב מעורבבים וע"י הדלקת האש יבשלם יחד.

 

. מדוע דווקא בשר בחלב אסרה התורה בבישול?

מסכת חולין קח', א': לפי דעת רבא איסור בשר בחלב חידוש הוא, כלומר גזירת הכתוב, חוק היא וללא טעם.

 

הרלב"ג לפרשת משפטים שמות כג', יט' :

"וציווה שלא נבשל גדי בחלב אמו.. ליישב בנפשותינו בשפע השופע לנו מאת ה' יתעלה .... כי זה יִדָמֶה למי שיבשל הגדי וישחיתהו בחלב אמו אשר היה מכוון לזוּנו ולגדלו..."

 

אבן עזרא לשמות פרק כג' :

" ואין לנו צורך לבקש מה טעם איסורו , כי נעלם מעיני הנבונים... אולי היה כי אכזריות לב הוא לבשל הגדי עם חלב אמו..."

הרמב"ם במורה נבוכים חלק ג', פרק מח':

"אין רחוק אצלי שיש בו רוח עבודה זרה. אולי כך היו אוכלים בעבודה מעבודותיה או עושים בחג מחגיהם. וממה שמחזק זה אצלי, זכרה התורה אותו שתי פעמים. תחילה מה שציוותה עליו עם מצוות החג:"שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך" כאילו אמר:"בעת חגיכם ובואכם לבית ה' אלוקיך, לא תבשל מה שתבשל שם...כמו שהיו הם עושים.  זהו הטעם החזק אצלי בעניין איסורו."

 

כדי לנסות ולהבין איסור זה, עלינו לזכור את מבנה הבהמה הטהורה, את מרכיבי החלב והאם תימצא סיבה מדעית לאיסור של בישול הבשר בחלב.

מבנה הבהמות הטהורות  - לבהמות, כמעלי גרה, יש מבנה מערכת עיכול התואמת את התפקיד על פירוק המרכיב החשוב במזונן: התאית. זה בא לידי ביטוי במס' הקיבות (4 קיבות ותהליך העלאת גירה) , באורך המעי הדק ( מעי צאן ארוך פי 35 ומעי בקר פי 50 מאורך גוףבהשוואה לפי 3 באדם)  ומבנה הפה והלסת (32 שיניים בלסת התחתונה כולל חותכות והעדרם בלסת העליונה):

 

 

כל השינויים הללו מכוּונים למטרה אחת: לאפשר למעלי הגירה לעכל את המרכיב המרכזי במזונם- התאית.

תאית -(צלולוזה - cellulose) היא פחמימה –זהו רב סוכר, המורכב משרשראות ארוכות של מולקולות גלוקוז. התאית היא מרכיב מרכזי בדפני התאים הצמחיים ואינה ניתנת לעיכול על ידי בעלי  חיים, כולל בהמות.

 

כדי שיוכלו מעלי הגירה לעכל את התאית, נמצאים בקיבות הקדמיות שלהם בין 10 ל- 20 מיליארד חיידקים בכל סמ"ק, שעוזרים בפירוק התאיתלמרכיביה. זהו תהליך מסובך מאוד, שאף יונק אינו מסוגל לעשותו מלבד החיידקים הללו!!!

 

חלב הפרה-   מכיל חומר הקרוי: קוֹלוֹסְטְרוּם –  נוזל צהבהב דליל שמיוצר בעטינים בשלבים המתקדמים של ההיריון ובימים הראשונים לאחר ההמלטה ומכיל נוגדנים (15% מול 0.11%-0.05% אצל האדם). זהו מעיין חיסון פסיבי הנועד לשמור על בריאותו של העגל, עד לשלב שיוכל לפתח מערכת חיסונית שתגן עליו.

 

המפרשים הבאים ניסו להסביר את האיסור מנקודות ראות שונות:

א. לפי פירוש רש"ר הירש

כלאיים = צירוף של מין שאינו מינו. אם נשרה בשר בחלב יממה, למרות הכלל שכבוש  נחשב כמבושל, זה לא ייאסר מן התורה, אלא דרך בישול בלבד.

 אנו יכולים להסביר כי רק הבישול גורם לשינוי במבנה המולקולות שנקרא "דנטורציה".

ייתכן ששינויים במבנה המולקולות הן של הבשר והן של החלב גורם להיווצרות כלאיים ולכן זה אסור!

 

ב. לפי פירוש רלב"ג לפרשת ראה:

"כי בזאת האזהרה תועלת לבריאות הגוף....ולא יקשה למצוא הסיבה בזה למי שעיין בחוכמת הרפואה...עירוב המזונות המתחלפים במהירות העיכול וקושיו- לא יאות, כי המתעכל ראשונה יפסיד האחר...." כלומר: החלב המתעכל מהר יותר פוגע בבשר המתעכל לאט יותר.

 

עיכול החלב – זהו פירוק מרכיביו וביניהם סוכר החלב לקטוז שמתפרק ע"י האינזים: לקטאז -  

אנזים המופרש על-ידי בלוטות במעי הדק בתגובה לשתיית חלב  תפקידו של הלקטאז הוא לפרק את הסוכר לקטוז לשני חד-הסוכרים המרכיבים אותו - גלוקוז וגלקטוז. 

 

עיכול הבשר – זהו פירוק הבשר למרכיביו וביניהם החלבונים ע"י אינזימים כמו:  פפטידאז
זהו אינזים שמבקע חלבונים בקיבה ובמעי למרכיביהם - חומצות אמינו.

סוגים שונים של מזון דורשים סוגים שונים של אנזימים ושל מיצי עיכול.

כאשר אוכלים ביחד סוגי מזון שדורשים יצירת מיצי עיכול ואנזימים מנוגדים אחד לשני, מתרחשים בגוף התהליכים הבאים:

 *מיצי עיכול המנוגדים מנטרלים זה את זה, וכתוצאה מכך משתבש תהליך העיכול .
* כתוצאה מהאטה בתהליך העיכול המזון נשאר בקיבה במשך שעות ארוכות ונרקב.
* במקום ספיגת חומרים מועילים, שנוצרו בתהליך עיכול תקין, נכנסים אל מחזור הדם חומרי   

   הפסולת שנוצרו בתהליך הירקבות המזון בקיבה ובמעיים.

* הגברת העומס על מערכות הניקוי- כאשר מערכות הניקוי אינן מסוגלות להוציא את כל הרעלים וחומרי הפסולת, שנוצרו בתהליך עיכול לקוי, נכנסים חומרים אלה לתאי האיברים השונים בגוף, פוגעים בתפקודם וגורמים למחלות שונות.

  ראש העמוד
 
 
למדור למדור        למדור חזרה לדף הקודם
b_sendBack